• C0178 QUẦN YẾM JEAN DÀI RÁCH
  • C0174 QUẦN YẾM JEAN DÀI CÓ NÚT
  • C0147 QUẦN YẾM JEAN LỬNG CÓ NƠ
  • C0144 QUẦN YẾM JEAN NGẮN RỜI